• 1

İstehsal

İstehsal

İşlərimizə diqqətlə yanaşırıq, yüksək keyfiyyətli və ardıcıl istehsal edirik. Personelin peşəkar keyfiyyətini yüksəltmək üçün intensiv təhsil və davamlı təlim keçərək məhsulları yüksək keyfiyyətlə təmin etmək üçün qabaqcıl CNC maşın və təftiş avadanlığı aldıq.

 İstedadlar şirkət inkişafının əsas elementidir, şirkətlər arasındakı rəqabət son analizdə istedad rəqabətidir. Sofiq Maşın, əsas rəqabət qabiliyyətinə sahib möhkəm bir komanda qurmaq üçün istedadları tanıtmaq və öyrətmək yolu ilə hər zaman insan yönümlü və texnika rəhbərliyi konsepsiyasına riayət etmişdir.